tpac copy

พนักงานฝ่ายผลิต (1 ตำแหน่ง)

Production Operator Staff

คุณสมบัติ:

  เทคนิคการผลิตหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดงาน: